Mål: UM 13792-20

MIG 2021-10

Prejudikat

Beräkning av tidsfrist för frivillig avresa vid inhibition av ett utvisningsbeslut.