Mål: UM 11464-22

MIG 2023:17

MIG 2023-17

Fråga om godtagbar förklaring till ändrad uppgift om födelsetid vid bedömningen av hemvisttid i medborgarskapsärende.