Ansök om stämning gällande patent

 1. 1

  Skriv en ansökan på egen hand eller använd vår blankett

  Du måste inte använda vår blankett men det kan vara bra att åtminstone titta på den för att få med alla uppgifter som domstolen behöver.

  Räcker inte utrymmet på blanketten går det bra att skriva på ett vanligt papper och bifoga.

  Blanketten går att fylla i elektroniskt.

  Var noga med att fylla i alla kontaktuppgifter du har både för dig själv och för din motpart.

 2. 2

  Skriv ut ansökan och underteckna den

  Om du har ett ombud ska denne skriva under.

 3. 3

  Bifoga eventuella bilagor

  Om du anlitat ett ombud ska du bifoga en fullmakt i original.

  Om du vill åberopa skriftliga bevis bör du lämna in dem redan i samband med att du ansöker om stämning.

  Om du som ansöker om stämning, eller den du vill stämma, är en organisation, ett bolag eller en förening ska du bifoga ett registreringsbevis av vilket det framgår vem som har rätt att företräda organisationen, bolaget eller föreningen.

 4. 4

  Betala ansökningsavgiften via vår betaltjänst

  För ett mål som rör ett krav på högst 28 650 kronor (det vill säga ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kronor.

  För ett mål som rör ett krav över 28 650 kronor är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Om tvisten inte rör något bestämt belopp är ansökningsavgiften 2 800 kronor. Välj då ”Stämning T-mål” när du betalar.

 5. 5

  Skicka in stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen

Uppdaterad
2024-01-01