Fortsatt förbud för Svenska Spel Sport & Casino AB att använda kännetecknen TRAV & GALOPP eller TRAV OCH GALOPP

Mål: PMT 8100-22

Lika med Patent- och marknadsdomstolen har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att Svenska Spels registrering av figurvarumärket TRAV & GALOPP ska hävas då varumärket är förväxlingsbart med företagsnamnet Aktiebolaget Trav och Galopp som registrerades år 1973 och har exponerats i mycket stor utsträckning och under en lång tid.

Svenska Spel har även genom att använda kännetecknen TRAV & GALOPP eller TRAV OCH GALOPP i olika utformningar gjort intrång i Aktiebolaget Trav och Galopps ensamrätt till företagsnamnet som varukännetecken. Det har skett dels genom att Svenska Spel har använt det varumärke som hävs genom domen, dels genom dess användning av kännetecknen TRAV & GALOPP eller TRAV OCH GALOPP i olika utformningar. Det förbud som meddelats i Patent- och marknadsdomstolen upprätthålls därför. Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort en mindre ändring i förbudets utformning och har även gett Svenska Spel en omställningstid om tre månader. Svenska Spel är skyldigt att till Aktiebolaget Trav och Galopp betala skälig ersättning för utnyttjandet av kännetecknen samt ersättning för den ytterligare skada som intrången har medfört. Slutligen förpliktas Svenska Spel att ersätta Aktiebolaget Trav och Galopps rättegångskostnader.

Domen får inte överklagas.