Årsredovisning

Här finns Sveriges Domstolars årsredovisning. Årsredovisningen innehåller en verksamhetsdel samt en finansiell redovisning med resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.

Utgiven: 22 februari 2021
Typ: Årsredovisning

Utgiven: 21 februari 2020
Typ: Årsredovisning

Utgiven: 22 februari 2019
Typ: Årsredovisning

Äldre årsredovisningar från Sveriges Domstolar

Uppdaterad
2019-09-16