Mål: ÖH 1920-21

Vägledande avgörande

Hyresvärden har i en förlängningstvist ansetts inte kunna åberopa annan förverkandegrund än den som uppsägningen avsåg.