Mål: ÖH 10763-20

Avgörande

En bostadsrättshavare ville upplåta sin lägenhet i andra hand och uppgav som skäl bl.a. att hon skulle flytta tillbaka till lägenheten när hon gick i pension. Enligt hovrätten kan framtida pensionering utgöra ett skäl som kan godtas för andrahandsupplåtelse, om upplåtelsen avser en övergångstid. I målet låg pensioneringen ett stort antal år fram i tiden och bostadsrättshavaren ansågs därför inte ha ett rimligt behov av att behålla lägenheten. Hovrätten uttalar även att skäl som hänför sig till eventuella framtida andrahandshyresgäster inte godtas som skäl för en andrahandsupplåtelse.