Mål: ÖH 11710-21

Avgörande

Att en hyresgäst förvarat en stor mängd vapen och sprängmedel i lägenheten har bedömts som ett allvarligt åsiodsättande av skyldigheten att bevara ordning, sundhet och gott skick inom fastigheten, men har inte ansetts falla under bestämmelsen om särskilt allvarliga störningar i boendet.