Avgöranden som av domstolen bedömts som vägledande publiceras även i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden (se länk under fliken Avgöranden) och får en referatbeteckning enligt formen RH [årtal]:[nr], t.ex. ” RH 2019:6”.

För svar på vanliga frågor om hovrättens hantering av hyresmål som har överklagats från en hyresnämnd, se

Sök på målnummer, ord i rubrik eller avgörande.

Filtrering