B 2358-23 - Mord m.m.

Åklagaren väckte den 3 oktober 2023 åtal mot en person misstänkt för mord, som ska ha begåtts under 2011 i Växjö. Dom har meddelats 27 november.

Huvudförhandling i målet inleddes 9 oktober i Växjö tingsrätts lokaler, och pågick under veckorna 41–46. 

Dom meddelas kl.14.00 måndagen den 27 november 2023. 

 

Huvudförhandlingsplan

Praktisk information till media

Föranmälan ska ske till tingsrätten via e-post senast 5 oktober kl.15.00.

Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt tidning/radio/TV som representeras. Om mer än en plats önskas ska detta anges och skälet för detta. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan, efter särskilt tillstånd från rättens ordförande, få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering. Den som önskar särskilt tillstånd ska kontakta ordningsvakterna/receptionen inför huvudförhandlingen, läs mer via länken nedan.

Begära ut handlingar

Kontaktinformation

Maria Medin
Handläggarchef
tfn 0470-560 190

Uppdaterad
2023-11-27