B 5997-22 - mord på 70-årig man i Växjö

Åklagaren väckte den 21 mars 2023 åtal mot en 73-årig man gällande mord den 22 november 2022 i stadsdelen Teleborg i Växjö. Förhandlingen inleddes den 29 mars vid Växjö tingsrätt. Den 9 maj 2023 kl.11.00 meddelar Växjö tingsrätt dom i målet.

Mannen ifråga är häktad.

Huvudförhandlingen inleddes vid Växjö tingsrätt onsdagen den 29 mars 2023.  

Dom meddelas tisdagen den 9 maj kl.11.00. Mellan kl.11.15-12.30 denna dag finns rättens ordförande tillgänglig per telefon för frågor från media. Media har möjlighet att anmäla intresse för att ställa frågor under denna tid. Anmäl ditt intresse via e-post till kalmar.tingsratt@dom.se så blir du kontaktad i tur och ordning. Glöm inte att ange vilket telefonnummer du nås på.

 

Målet handläggs av Kalmar tingsrätt. Detta till följd av jäv vid Växjö tingsrätt. 

Frågor hänvisas till domstolshandläggare Bo Riesle, se kontaktuppgifter nedan.

 

Huvudförhandlingsplan

Dag 1

onsdag 29 mars 2023 kl. 9.00

Yrkanden och sakframställningar


Dag 2

fredag 31 mars 2023 kl. 9.00

Sakframställningar
Förhör med målsägande och den tilltalade
Vittnesförhör


Dag 3

fredag 14 april 2023 kl. 9.00

Vittnesförhör
Personalia
Slutanföranden


Dag 4

tisdag 25 april 2023 kl. 9.00

 

Praktisk information till media

För att få del av dessa platser ska intresse anmälas via e-post (se länk) till tingsrätten senast 27 mars.

Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt det företag som representeras. Om mer än en plats önskas ska detta anges och skälet för detta. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.

Om du som journalist vill använda dig av elektronisk utrustning för att bevaka rättegången behöver du dessutom i god tid fylla i och till receptionen lämna in avsedd blankett, som du hittar via länken nedan alternativt kan hämta i tingsrättens reception.

Begära ut handlingar

Stämningsansökan

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange "B 5997-22 Växjö tingsrätt" och att du vill ha stämningsansökan. Den lämnas ut i pdf-format via e-post.

Förundersökningsprotokoll

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange "B 5997-22 Växjö tingsrätt" och att du vill ha förundersökningsprotokollet.

Dom

Dom meddelas tisdagen den 9 maj kl.11.00.

Beställs via e-post (se länk nedan). Ange "B 5997-22 Växjö tingsrätt" och att du vill ha domen. Den lämnas ut i pdf-format via e-post.

Avgift

Om beställningen avser tio handlingar eller mer så tas en avgift ut. I detta fall behöver du även ange ditt namn, personnummer/organisationsnummer och adress i din beställning.

Anonym?

Om du vill hämta ut materialet anonymt kontaktar du

Bo Riesle
domstolshandläggare
tel. 0480-47 78 32

 

OBS! Delar av ett av förundersökningsprotokollen omfattas av sekretess. Om en beställning av förundersökningsprotokollet görs enligt ovan lämnas handlingarna ut bortsett från de delar som omfattas av sekretess. Om ett särskilt beslut önskas avseende de sekretessbelagda delarna måste det mycket tydligt anges i begäran.

Kontaktinformation

Laila Kirrpu
Lagman och rättens ordförande
Tel. 0480-47 78 14

Bo Riesle
Domstolshandläggare
Tel. 0480-47 78 32

Uppdaterad
2023-05-09