M 3258-18 - ansökan om tillstånd för översvämningsskydd m.m. på Falsterbohalvön i Vellinge kommun

Vellinge kommun har den 3 juli 2018 lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt om tillstånd enligt miljöbalken, innefattande tillstånd till markavvattning, för att utföra och upprätthålla översvämningsskydd samt för att reparera befintliga sanddyner m.m., på Falsterbohalvön (Falsterbonäset) i Vellinge kommun.

Dom

Dom i målet meddelas torsdagen den 7 maj.

I samband med detta publiceras ett pressmeddelande på vår webbplats. 

Beställ dom

Vill du beställa domen skickar du med fördel ett e-postmeddelande till domstolen, ange målnumret M 3258-18.

För närmare information kring beställning av handlingar i målet, se "Begär ut handlingar" nedan.

Pressmeddelande

Huvudförhandling

För behandling av ansökan håller domstolen huvudförhandling med start
måndagen den 25 november 2019 kl.08:30. Förhandlingen fortsätter därefter vardagar och som längst fram till och med fredagen den 13 december 2019.

Förhandlingen kommer att hållas på följande platser:

  1. Vellinge Konserthus, konsertsalen, Vellinge Kulturskola, Norrevångsgatan 1 i Vellinge eller
  2. Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Norrevångsgatan 3 i Vellinge.

Vad gäller möjligheten att närvara under förhandlingen kommer plats att förbehållas i första hand för sökanden, ombud, myndigheter och sakägare. För media är det möjligt att reservera plats (telefon 0470-560 281). Därutöver är allmänheten välkommen att i mån av plats närvara.

Den närmare planeringen av förhandlingen, dvs. datum för förhandlingsdagar, vilken lokal som används aktuell dag och vilka frågor som tas upp, framgår av domstolens förhandlingsordning (se nedan). Den kan även beställas hos domstolens kansli via mail eller telefon.

Begär ut handlingar

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli samt hos

Aktförvararen Ingbritt Nilsson
c/o Tillväxtavdelningen
Vellinge kommun
235 81 Vellinge
Telefon 040-425136

Vill du beställa ut handlingar i målet från domstolen ska du skicka ett e-postmeddelande till domstolen, ange målnumret M 3258-18 och vilka handlingar du vill ha. Om din beställning avser 10 handlingar eller mer så tas avgift ut. I så fall ska du också skriva ditt namn, personnummer/organisationsnummer och adress när du beställer.

Handlingar lämnas i första hand ut i pdf-format via e-post, men på grund av storleken kan vissa handlingar komma att lämnas ut i pdf-format på en usb-sticka.

 

Kontaktinformation

För mer information kontakta:

Sofia Johansson
Domstolshandläggare
0470-560 281

Peter Ardö
Chefsrådman och ordförande i målet
0470-560 276

Mats Käll
Tekniskt råd

Urban Lund
Rådman och referent i målet

Linnea Wictorsson
Beredningsjurist

Sara Engström Bubenko
Tingsnotarie

Förhandlingsordning

Under huvudförhandlingen kan det komma att ske förändringar i förhandlingsordningen. Sådana förändringar kommer att publiceras löpande på denna webbplats. Information om sådana förändringar kan även fås genom kontakt med domstolshandläggaren Sofia Johansson.

Uppdaterad
2020-05-07