Adjungerande råd, en alternativ väg till domaryrket

Är du nyfiken på domaryrket men har inte gått domarbanan? Då kan en anställning som adjungerat råd vara något för dig. Det är en anställningsform för dig som saknar domstolsbakgrund men ändå vill prova på domaryrket.

Som adjungerat råd får du möjlighet till nya erfarenheter och värdefulla meriter för att kunna söka en ordinarie domaranställning. Arbetet i såväl överrätt som underrätt ger dessutom möjlighet att prova båda typerna av domstol, där kärnan i arbetet i underrätt är självständigt beslutsfattande och arbetet i överrätt främst är inriktat på kollegialt beslutsfattande.

Monica Dahlbom, president på Kammarrätten i Jönköping, beskriver vad ett adjungerat råd är: 

– Det innebär att en person med juridisk utbildning och erfarenhet får möjlighet att delta i dömandet i domstol, såväl i föredragningar som i förhandlingar och att skriva beslut och dom, under en begränsad tid. Anställningen löper vanligtvis under ett år varav de sex första månaderna är i hovrätt eller kammarrätt och de sista sex månaderna är i tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Krav på meriter 

– För att bli ett adjungerat råd behöver du vara svensk medborgare och uppfylla i princip samma krav som ställs på en ordinarie domare. Det omfattar juridisk skicklighet, god analysförmåga, gott omdöme med mera. Du behöver också ha mångårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Hos Kammarrätten i Jönköping innebär det i princip att vi har satt en nedre gräns om att den sökande ska ha arbetat med juridiskt arbete i minst tio år efter juristexamen.

Överrätterna annonserar löpande efter adjungerande råd. Domstolsverket har tidigare bidragit med medel för ett adjungerat råd per överrättsområde men från och med i höst så kan det ekonomiska bidraget uppgå till upp till två adjungerade råd per överrättsområde, för att fler ska få möjlighet att prova domaryrket.

– När under året annonsering sker är olika mellan överrätterna. Hos Kammarrätten i Jönköping kommer vi att inom kort gå ut med annonsering för att söka adjungerade råd inför nästa år, avslutar Monica Dahlbom.

Monica Dahlbom
Monica Dahlbom, president på Kammarrätten i Jönköping. Foto: Per Carlsson
Uppdaterad
2022-10-18