Välkommen till ett nyhetsbrev om Sveriges Domstolar

I min roll som generaldirektör på Domstolsverket möter jag ofta människor som vill veta mer om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Som många andra myndigheter och organisationer försöker vi följa med vår samtid och kommunicerar alltmer i de sociala kanalerna samtidigt som vi har mycket information på vår webbplats domstol.se. Via media tar du säkert också del av alla de pressmeddelanden som domstolarna skriver om sin verksamhet. Ändå märker jag att det finns en efterfrågan på mer information. Ett försök att råda bot på detta läser du just nu. Ett nyhetsbrev om Sveriges Domstolar.

Sveriges Domstolar består av 80 självständiga och oberoende domstolar. Vi är 7 400 medarbetare som alla har något att berätta. Min förhoppning är att detta nyhetsbrev ska bidra till att öka kännedomen och kunskapen om domstolarnas och nämndernas verksamhet och utveckling. Att det ska väcka nyfikenhet och en vilja att lära känna oss lite bättre.

I detta första nummer kan du bland annat läsa om hur vi steg för steg digitaliserar domstolarna, om alternativa vägar till domaryrket och en intervju med Anders Eka, som inte bara är ordförande i Högsta domstolen utan också leder Grundlagskommitténs arbete. Trevlig läsning!

Thomas Rolén, Generaldirektör Domstolsverket

Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket
Thomas Rolén, generaldirektör Domstolsverket. Foto: Per Carlsson
Uppdaterad
2022-10-18