Hallå där Anders Eka...

...ordförande i Högsta domstolen och i 2020 års Grundlagskommitté, vad händer just nu i kommittén?

– Några av de frågor som vi funderar över är om det bör införas en grundlagsreglering om justitierådens antal och pensionsålder. Bakgrunden är bland annat händelseutvecklingen i till exempel Polen där pensionsåldern för domarna i Högsta domstolen för några år sedan sänktes ganska kraftigt.

Andra frågor som är i fokus?

– Vi diskuterar också om det ska bli svårare att ändra grundlagen och hur ledningen och styrningen av domstolsväsendet ska se ut. Här studerar vi bland annat hur våra nordiska grannländer har organiserat sina domstolsadministrationer.

Ska ni lägga ner Domstolsverket?

– De uppgifter som Domstolsverket utför finns där och behöver göras. Det som vi tittar på är om det går att öka domstolarnas inflytande samtidigt som vi stärker oberoendet. Finland har till exempel nyss gjort en reform för ett mer oberoende domstolsverk. Deras och andra länders lösningar tittar vi såklart på.

Kommer ni överens?

– Det finns mycket kunskap och engagemang i kommittén och diskussionerna är konstruktiva. Min förhoppning är att vi ska hitta en bred samsyn i de centrala frågorna som ligger på vårt bord.

Om Grundlagskommittén

Grundlagskommittén är en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Kommittén ska bland annat utreda formerna för hur grundlagen ska kunna ändras och se över behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna. Arbetet ska vara färdigt under våren 2023.

Anders Eka med armarna i kors tittar in i kameran.
Anders Eka, justitieråd och ordförande vid Högsta domstolen. Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2022-10-18