Ny e-tjänst införs 25 oktober

Domstolsverket har tagit fram en ny e-tjänst som kommer att underlätta myndigheters inlämning av handlingar till domstol.

Den 25 oktober görs e-tjänsten tillgänglig för inlämning av handlingar till samtliga förvaltningsdomstolar och mark- och miljödomstolar.

Vad innebär den nya e-tjänsten?

– E-tjänsten är ett alternativ till inlämning via mejl, säker e-post och vanlig papperspost. När en myndighet ska överlämna ett mål till en domstol kan myndigheten direkt i e-tjänsten registrera alla obligatoriska uppgifter och ladda upp de handlingar som är nödvändiga för att domstolen ska kunna pröva överklagandet. Tjänsten möjliggör också inlämning av mycket större filer än vad som tidigare varit möjligt, säger Jan Josefsson som är enhetschef vid avdelningen för domstolsutveckling i Domstolsverket. 

Hur kan myndigheterna dra nytta av tjänsten?

– Förhoppningen är att myndigheterna ska uppleva att de i och med den nya e-tjänsten får ett bättre stöd i överlämnandet av mål till domstolen. Genom att rätt handlingar lämnas in från början så minskar också merarbetet med att komplettera överlämningen. Sammantaget innebär den nya e-tjänsten stora vinster för såväl inlämnande myndigheter som domstolar, avslutar Jan Josefsson.

Kontakt med Sveriges Domstolar
Foto: Paul Bjorkman
Uppdaterad
2022-10-18