Fler fiskalsplatser ska underlätta rekryteringen av framtidens domare

En viktig uppgift för landets hovrätter och kammarrätter är att utbilda framtidens domare. Under det senaste året har det anställts 43 kammarrättsfiskaler och 103 hovrättsfiskaler inom Sveriges Domstolar. Domstolsverket har nu inrättat 25 nya utbildningsplatser.

Vid Svea hovrätt har det inrättats 13 nya utbildningsplatser. Rekryteringen har just påbörjats och kommer att ske löpande framöver.

– Det här är en jättebra satsning som innebär att fler får möjlighet att utbilda sig inom Sveriges Domstolar och meritera sig för en framtida domaranställning. Fiskalerna som yrkesgrupp tillför mycket energi och är uppskattade på arbetsplatsen. De gör en viktig arbetsinsats och behövs i domstolens verksamhet, säger Karin Sandahl, kanslichef på Svea hovrätt.

Att bli fiskal är steget efter notarietjänstgöringen. Det är också det första steget på den särskilda domarutbildningen. Efter ett års tjänstgöring i hovrätt eller kammarrätt går du tillbaka till dömande uppgifter i tingsrätt eller förvaltningsrätt under minst två år. Efter avslutad domarutbildning är tanken att du som assessor ska arbeta utanför domstolen ett par år för att skaffa andra juridiska meriter innan du söker en ordinarie domartjänst.

Ofta är det storstäderna som lockar, där många av de kvalificerade juristjobben finns. Det innebär att domstolarna på de lite mindre orterna ibland har svårt att rekrytera och hitta kvalificerade sökande till de ordinarie domartjänsterna.

– Det finns inget enkelt sätt att säkerställa ett bra rekryteringsunderlag över hela landet, men med flera domarutbildade jurister ökar möjligheterna att få kvalificerade sökande även till de mindre orterna. Det gäller särskilt om domarutbildningen och möjligheten att meritera sig kan knytas närmare till dessa, säger Anders Perklev, hovrättspresident vid Svea hovrätt och ordförande i Domarnämnden.

Det långsiktiga målet med satsningen är att säkra kompetensförsörjningen och underlätta rekrytering av framtida domare.

– Beslutet att inrätta fler fiskalsplatser innebär att fler får möjlighet att utbilda sig och det kommer på sikt att innebära ett förbättrat rekryteringsunderlag när det gäller ordinarie domartjänster, avslutar Karin Sandahl.

Svea hovrätt
Svea hovrätt. Foto: Carl Johan Erikson.
Uppdaterad
2022-10-18