Arkiv

Göta hovrätts arkiv innehåller i huvudsak akter i domstolen avgjorda mål från 1948.

Varje mål och ärende som inleds i Göta hovrätt får ett eget målnummer. De handlingar som hör till målet märks med målnumret, registreras och samlas i en akt.

I arkivet finns domböcker från 1948 och framåt. Göta hovrätts äldre arkiv finns sedan vintern 2009 på Landsarkivet i Vadstena. Det omfattar hovrättens judiciella och administrativa material från 1635 fram till 1947. Förutom arkivets eget material innehåller det bland annat renoverade domböcker från härads- och rådhusrätter, samt kungliga brev och resolutioner, adliga bouppteckningar och testamenten från åren 1628-1916 med mera.

 

I hovrättens arkiv finns även administrativa handlingar, exempelvis remissyttranden och direktiv från regeringen.

Rätt att ta del av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym. Tänk då på att e-post till domstolen blir en allmän handling. Detsamma gäller e-postloggen.

När du beställer en handling är det bra om du kan ange målnumret. Det gör det lättare för oss att hitta handlingen. Om du inte vet målnumret är det en hjälp för oss om du kan ange vilken dag målet avgjordes. Det begränsar antal möjliga mål.

Alla mål som avgjorts de senaste fem åren går också att ta fram med hjälp av parternas namn och person- eller organisationsnummer. Mål som inte är brottmål går att ta fram med hjälp av parternas namn och person- eller organisationsnummer om de avgjorts de senaste nio åren.

Du kan beställa allmänna handlingar från Göta hovrätt via ett särskilt beställningsformulär.

Andra sätt att ta del av allmänna handlingar

Du kan även skicka din beställning med vanligt brev. Det går även bra att ringa till hovrättens arkiv på telefonnummer 036-15 65 50 eller besöka hovrätten. Fr o m den 1 februari 2021 har hovrättens arkiv följande telefontider kl 10:00-12:00 och 13:00--15:00.

Om du vill ta del av flera mål vid ditt besök eller göra en mer omfattande beställning av kopior är det bra om du kontaktar hovrätten i god tid före besöket. Vi kan då se till att handlingarna är framtagna så att du slipper vänta.

Om du beställer per brev eller telefon måste du ange hur du vill att vi ska skicka handlingen, eller om du vill hämta den på hovrätten. Om du vill att vi skickar handlingen med post behöver vi din postadress. Vill du att vi mejlar handlingen behöver vi din e-postadress. Ange även eventuell fakturaadress.

Kostnader för handlingar

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften faktureras. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar som rör målet.

Uppdaterad
2019-03-21