Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Vad kostar det?

Svea hovrätt tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191). Betalning sker mot faktura som skickas av Domstolsverket.

Papperskopior

Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

Fax 

Avgift tas ut som för papperskopior.

E-post

Enstaka handlingar som finns lagrade i elektronisk form kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och 2 kr för varje handling därutöver.

Inskanning

För inskanning av handlingar tas samma avgift ut som för papperskopior. Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

Ljudfiler på CD/DVD-skiva

Avgift tas ut med 120 kronor.

CD/DVD-skiva

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-01-13