Beslut om tilläggsskydd för läkemedel

Mål: PMÖÄ 12252-19

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, men med beaktande av senare praxis från EU-domstolen, bedömt att en ansökan om tilläggsskydd för läkemedel inte uppfyllt villkoren i artiklarna 3 c och 3 d i EU-förordningen om tilläggsskydd för läkemedel. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare bedömt att ett förhandsavgörande från EU-domstolen inte behövde inhämtas för att avgöra ärendet.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.