Fråga om förväxlingsrisk

Mål: PMÖÄ 8387-20

Begränsning i en tjänsteförteckning till att avse tjänster åt vissa slags kunder har ansetts sakna betydelse för bedömningen av omsättningskretsens sammansättning och därmed för risken för förväxling.

Ordvarumärket ACTIVA, som sökts registrerat för bl.a. vissa tjänster inom rengöring och reparation i klass 37, har bedömts vara förväxlingsbart med bl.a. ordvarumärkena Activa System och Activa Flexi Move, registrerade för bl.a. artiklar för rengöringsändamål i klass 21, men inte med ordvarumärket ACTIVA, registrerat för bl.a. möbler i klass 20.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att beslutet får överklagas.