Varumärkesansökan avseende det s.k. plattanmönstret har avslagits

Mål: PMÄ 14666-22

Ett bolag ansökte om registrering av ett varumärke bestående av geometriska figurer i form av svarta och vita trianglar som upprepar sig utan någon begränsning. Det sökta varumärket motsvarar det mönster som utsmyckar markbeläggningen på Sergels torg i Stockholm. Varumärkesansökan avsåg bland annat textila produkter i varuklass 24 och pappersvaror i varuklass 25. Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att det sökta varumärket utgörs av ett ytmönster och att det inte kommer att uppfattas på något annat sätt än som en dekoration. Mot denna bakgrund avviker det, enligt domstolen, inte i betydande mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen. Patent- och marknadsöver­domstolen har därför funnit att märket saknar ursprung­lig särskiljningsförmåga. I likhet med underinstansen har Patent- och marknadsöverdomstolen vidare funnit att bolaget inte heller visat att märket förvärvat särskiljningsförmåga. Eftersom förut­sätt­ningar för registrering därmed har saknats, har bolagets överklagande avslagits.

 

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.