Patent- och marknadsöversdomstolen har satt ner ersättningen för rättegångskostnad i underinstansen i ett ärende om informationsföreläggande

Mål: PMÄ 6732-23

I ett ärende om informationsföreläggande avseende påstått upphovsrättsintrång fick sökanden bifall till sin ansökan i Patent- och marknadsdomstolen. Motparten förpliktades ersätta sökandens rättegångskostnad med 824 555 kr. Efter överklagande från motparten har Patent- och marknadsöverdomstolen satt ned ersättningen till vitsordade 560 000 kr.