Beslut gällande tilläggsskydd för läkemedel

Mål: PMÖÄ 3512-23, PMÖÄ 3522-23, PMÖÄ 3592-23

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med Patent- och marknads-domstolen kommit fram till att villkoret i artikel 3 a i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel, dvs. att produkten (den aktiva ingrediensen eller kombinationen av aktiva ingredienser) måste skyddas av ett gällande grundpatent, utgör hinder för att bevilja tilläggsskydd för en viss antikropp. Domstolen har bedömt att en fackman som tog del av patentskriften, mot bakgrund av den senaste tekniken och sina allmänna kunskaper på ansökningsdagen eller prioritetsdagen, inte direkt och otvetydigt av patentskriften skulle ha kunnat specifikt identifiera antikroppen.

Patent- och marknadsöverdomstolen, som bedömt att det saknas behov att ställa frågor till EU-domstolen för att avgöra ärendet, har tillåtit att beslutet får överklagas.