Mål: PMÖ 8051-16

PMÖD 2016:12

Vägledande avgörande

I ett mål om förbud och åläggande att lämna information enligt marknadsföringslagen har tillräckliga skäl inte ansetts föreligga för att interimistiskt förena förbuden och åläggandet med löpande vite.