Mål: PMT 9856-15

PMÖD 2016:10

Vägledande avgörande

Mål om intrång i ett äldre varumärke samt hävning av registreringar av motstående yngre varumärken och firmor. Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med tingsrätten funnit att det inte fanns risk för förväxling mellan kännetecknen. Vidare har Patent- och marknadsöver-domstolen i likhet med tingsrätten, trots att det äldre varumärket var känt och hade ett förstärkt skydd, funnit att användningen av de yngre kännetecknen inte utgjorde ett otillbörligt utnyttjande eller var till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför fastställt tingsrättens domslut.