Mål: PMT 7235-17

PMÖD 2018:33

Vägledande avgörande

Fråga om ett företags användning av beteckningarna CRISP ROLLS och Crisp Rolls på förpackningar med skorpor gjort intrång i ensamrätten till varumärket KRISPROLLS.

Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att varumärket KRISPROLLS har tämligen svag ursprunglig särskiljningsförmåga för skorpor och att innehavaren av registreringen inte visat att varumärkena genom användning förvärvat någon förstärkt särskiljningsförmåga för varor av detta slag. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare funnit att den ifrågavarande användningen av Crisp Rolls inte kan uppfattas som varukänneteckensanvändning samt att det varken råder identitet mellan kännetecknet CRISP ROLLS och varumärket KRISPROLLS eller att det finns någon risk för förväxling mellan dessa kännetecken. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför delat Patent- och marknadsdomstolens bedömning att den användning av CRISP ROLLS och Crisp Rolls som bedömts i målet inte gör intrång i ensamrätten till varumärket KRISP-ROLLS.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.