Mål: PMÖ 6892-18

Avgörande

I ett mål om intrång i ett registrerat EU-varumärke förbjöd Patent- och marknadsdomstolen, för tiden till dess målet avgjorts eller annat förordnats, ett företag att i näringsverksamhet i Sverige utbjuda ris under vissa märken som åskådliggjordes i beslutet. Patent- och marknadsöverdomstolen har tagit ställning till en invändning om att någon annan än kärandebolaget är rätt innehavare av det aktuella EU-varumärket och kommit fram till att kärandebolaget visat sannolika skäl för att det är rätt innehavare av varumärkesrättigheten. De förpackningar som avbildats i Patent- och marknadsdomstolens beslut innehåller olika figurer och ord som skulle kunna utgöra kännetecken. Patent- och marknadsöverdomstolen har delat underinstansens bedömning att användningen av ett av dessa kännetecken sannolikt utgör intrång i det registrerade EU-varumärket men har kommit fram till att detta inte gäller för övriga kännetecken på förpackningarna. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför beslutat att förbudet ska begränsas till att avse användning av ett visst märke som framgår av en bilaga till beslutet.