Mål: PMÖÄ 10745-16

Avgörande

Innehavaren av ett varumärke registrerat för isoleringsmaterial och isoleringstjänster har invänt mot registreringen av ett annat varumärke som sökts registrerat för delvis samma varor och tjänster. Märkena har bedömts i viss mån vara liknande. Med hänsyn bl.a. till uppmärksamhetsgraden hos omsättningskretsen och till köpsituationen har det inte ansetts finnas någon förväxlingsrisk. Invändningen har därför avslagits.