Mål: PMT 3547-17

Avgörande

I målet var fråga om ersättningsskyldighet enligt 47 § upphovsrättslagen. En av de centrala frågorna var om det skett en ”överföring till allmänheten” när ett företag hyrt ut bilar utrustade med radio och hyrestagarna därigenom fått tillgång till ljudupptagningar som är skyddade enligt upphovsrättslagen. Med tillämpning av EU-rätten fann Patent- och marknadsöverdomstolen att hyrbilsföretaget inte hade överfört några ljudupptagningar och att det därför inte var skyldigt att betala någon ersättning för användning av ljudupptagningarna. Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att det skett en överföring till allmänheten. I målet fanns även ett yrkande om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen fann emellertid att det inte fanns behov av något förhandsavgörande för att kunna döma i målet.