Mål: B 10356-18

PMÖD 2019:35

Vägledande avgörande

Målet gällde en tjänst på internet för fildelning av filmer. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det genom tjänsten skedde en olovlig överföring av filmverk till de flera tusen användare som potentiellt kunde titta på filmverken.

Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att en man som under nästan tre år bl.a. övervakat driften av tjänsten samt hanterat kontakter med de bolag vars drift fildelningstjänsten varit beroende av är ansvarig för överföring till allmänheten av ett 100-tal upphovsrättsligt skyddade filmverk. Straffvärdet för brottsligheten motsvarar fängelse i 8 månader. Han döms därför för brott mot upphovsrättslagen till villkorlig dom kombinerad med dagsböter.

Domen innebär att Patent- och marknadsöverdomstolen i huvudsak har fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom i överklagade delar.