Mål: PMÖ 9164-19

PMÖD 2019:28

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) förbjöd interimistiskt en privatperson, vid vite om 100 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige marknadsföra, sälja, göra tillgängligt, införa, distribuera, eller på annat sätt utbjuda, kläder, huvudbonader och fotbeklädnader innehållande vissa kännetecken. Kännetecknen bestod av registrerade varumärken innehållande ordet ”Norrland” och figurer med bär. PMD bedömde preliminärt att privatpersonens känneteckens-användning innebar varumärkesintrång. Privatpersonen förbjöds även, med stöd av 15 kap. 3 § rättegångsbalken, vid vite om 100 000 kr att framöver ansöka om varumärke, producera, importera, exportera eller sälja eller på annat sätt använda varor och tjänster innefattande ordet ”Norrland" enligt en undertecknad bekräftelse.

Privatpersonen överklagade beslutet och nu har Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) instämt i PMD:s bedömning avseende varumärkesintrånget. Överklagandet har således avslagits i den delen. Vad gäller den interimistiska säkerhetsåtgärden har PMÖD emellertid konstaterat att innehållet i bekräftelsen är oklart varför det överklagade förbudet inte har sådan precision som krävs. Förbudet kan därför inte ligga till grund för verkställighet och därmed har säkerhetsåtgärden bedömts vara olämplig. Det överklagade beslutet har därför upphävts i denna del.