Mål: PMT 1443-18

Avgörande

I mål om konkurrensskadeavgift för påstått missbruk av dominerande ställning av bl.a. börsföretaget Nasdaq Aktiebolag har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom i huvudsaken och därmed lämnat Konkurrensverkets talan utan bifall. Huvudfrågan var om det visats att Nasdaqs påstådda agerande, att omöjliggöra s.k. korskoppling för börskunderna till den konkurrerande börsen Burgundy i samma datorhall som användes av Nasdaq i oktober 2010, fått någon effekt för konkurrensen. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade att vid den angivna tiden var Burgundy inte en effektiv konkurrent på så sätt att närhet till Nasdaqs börsdator hade betydelse för Burgundys möjlighet att konkurrera och att det påstådda agerandet inte kunde utgöra missbruk även om det haft angivna konsekvenser och om Nasdaq skulle haft en dominerande ställning. Inte heller ökade kostnader förenade med en lokalisering av Burgundys börsdator i en annan datorhall kunde, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, leda till bedömningen att agerandet kunde utgöra missbruk.