Mål: PMÖÄ 4740-17

PMÖD 2019:10

Vägledande avgörande

Registreringen av varumärket DJURSKYDDAD KRAVDESIGN, registrerat för bl.a. ridsportprodukter, har upphävts eftersom det har ansetts utan skälig anledning dra otillbörlig fördel av varumärket KRAV:s särskiljningsförmåga eller anseende.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.