Mål: PMT 585-19

PMÖD 2020:5

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med underinstansen, ogillat en talan om intrång i ett patent avseende en anordning för att härda ett foder för en rörledning.

Patenthavaren gjorde gällande att vissa delar i svarandebolagets sammansatta produkt tillsammans utgjorde ett föremål som föll inom patentets skyddsomfång. Svarandebolaget invände bl.a. att föremålet, sett för sig, inte var lämpligt för härdning av ett foder i en rörledning, eftersom det inte skulle få tillräcklig kylning. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att det inte var visat att föremålet - utan att modifieras - skulle fungera i normal drift mer än under en obetydlig tidsrymd innan lysdioder som ingick i föremålet skulle bli överhettade och gå sönder. Det föremål som påstods göra intrång kunde således, till skillnad från underinstansens bedömning, inte anses lämpligt för den användning som angavs i patentkravet. Patenthavaren hade därför inte visat att intrång förelåg.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte förordnat att domen får överklagas.