Mål: PMT 3931-19

PMÖD 2020:2

Vägledande avgörande

I mål om ifrågasatt konkurrensbegränsande säljverksamhet enligt 3 kap 27 § konkurrenslagen (2008:579) i Hässleholms kommun förbjöd Patent- och marknadsdomstolen på talan av Konkurrensverket kommunen, vid vite om 25 000 000 kr, bl.a. att ”på det sätt som skett neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun”. Efter överklagande av kommunen har Patent- och marknadsöverdomstolen undanröjt Patent- och marknadsdomstolens dom och återförvisat målet till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt behandling på grund av att domen var så otydlig att det inte framgick hur Patent- och marknadsdomstolen hade dömt i saken.