Mål: PMÖ 4141-19

PMÖD 2020:15

Vägledande avgörande

En kärande som återkallat sin talan om hävande av ett företagsnamn och förbud vid vite mot att använda företagsnamnet och vissa andra näringskännetecken, sedan Bolagsverket på motpartens begäran ändrat företagsnamnet, har ansetts vara vinnande i frågan om hävning men förlorande i frågan om vitesförbud.