Mål: PMÖÄ 7233-19

PMÖD 2020:25

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett ärende om upphävande av patent, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, kommit fram till slutsatsen att ett förfarande för att identifiera ett flygplan vid parkering av flygplanet vid ett stand saknar uppfinningshöjd. Patent-och marknadsöverdomstolens beslut innebär därför att patentet är upphävt.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av beslutet.