Mål: PMÖÄ 11204-20

PMÖD 2021:18

Vägledande avgörande

Ordvarumärket LEGALROOM har bedömts inte förväxlingsbart med varumärket LegalZoom i visst utförande med avseende på juridiska tjänster m.m., bl.a. med hänsyn till varumärkenas begreppsmässiga skillnader. En ledamot var skiljaktig i fråga om motiveringen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att beslutet får överklagas.