Mål: PMÖ 3175-23, PMÖ 3178-23

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har upprätthållit två interimistiska beslut från Patent- och marknadsdomstolen om förbud vid vite på grund av patentintrång. I besluten har två företag förbjudits interimistiskt att bjuda och föra ut vissa läkemedel för behandling av multipel skleros på marknaden i Sverige samt att föra in läkemedlen till Sverige för nämnda ändamål, så länge det aktuella patentet är i kraft i Sverige.

I besluten har Patent- och marknadsöverdomstolen gjort en preliminär och översiktlig bedömning av såväl frågor om patentets giltighet som intrång i patentet. Patent- och marknadsöverdomstolen har hänvisat till att EU-domstolen har erinrat om att europeiska patent presumeras vara giltiga från och med den dag då meddelandet av patentet offentliggörs och har konstaterat att svensk praxis är i linje med EU-domstolens avgörande.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.