Mål: B 283-22

Avgörande

Två personer åtalades för att ha importerat en stor mängd förfalskade kartonger med varumärken för tvättmedel. Huvudfrågan i målet har varit om denna import har utgjort fullbordat varumärkesintrång, eller om det varit fråga om försök eller förberedelse till varumärkesintrång.

Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att de tilltalade genom sitt agerande har gjort sig skyldiga till förberedelse till varumärkesintrång, och inte till fullbordat intrång. Domstolen har grundat detta på att varumärkena på kartongerna – som syftade till att visa ursprunget för det tvättmedel som kartongerna senare skulle fyllas med – ännu inte hade skapats något direkt samband mellan de anbringade kännetecknen och någon vara. En av de tilltalade har även dömts för förberedelse till grovt bedrägeri.

Påföljden för de tilltalade har bestämts till villkorlig i förening med dagsböter.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom får överklagas i enlighet med vad som gäller för brottmål.