Mål: PMÖ 7696-23, PMÖ 7680-23, PMÖ 7681-23

PMÖD 2023:7, PMÖD 2023:5, PMÖD 2023:6

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har upphävt Patent- och marknadsdomstolens beslut om interimistiskt vitesförbud i tre mål som avsett påstått intrång i samma patent.

En särskild fråga i målen har varit hur den s.k. giltighetspresumtionen ska tillämpas. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att det redan genom vad som hittills framkommit i målen framstått som sannolikt att uppfinningen enligt patentet brister i uppfinningshöjd och att patentet vid en slutlig prövning inte kommer att stå sig. På grund av detta har det saknats förutsättningar för att meddela interimistiskt förbud.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att besluten överklagas till Högsta domstolen.