Mål: PMÖÄ 10788-22

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med Patent- och marknads-domstolen kommit fram till att villkoret i artikel 3 b i förordningen om tilläggsskydd för läkemedel, dvs. att det måste finnas ett godkännande att saluföra produkten som läkemedel (försäljningsgodkännande), utgör hinder för att bevilja tilläggsskydd för en viss produkt (ett trunkerat protein) enligt yrkandet i första hand. Patent- och marknadsöverdomstolen har vid denna bedömning, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, kommit fram till att det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) som upprättas av den Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté i och för sig kan beaktas för att få klarhet i frågor gällande den produkt som godkänts enligt försäljningsgodkännandet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har därutöver, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, kommit fram till att produktdefinitionerna i andra och tredje hand är i strid med villkoret i förordningens artikel 3 a eftersom respektive produkt enligt domstolens bedömning inte skyddas av grundpatentet.

Patent- och marknadsöverdomstolen, som bedömt att det saknats behov att ställa frågor till EU-domstolen för att avgöra ärendet, har tillåtit överklagande av beslutet.