Mål: PMT 4156-21

Avgörande

Ett spelbolag har förpliktats att betala tillbaka insatser till en person med allvarliga spelproblem som i stor omfattning spelat på bolagets nätkasino. Bolaget har marknadsfört spelet gentemot spelaren på ett påträngande sätt. De rättshandlingar i form av insatser i spelet som gjorts under den tid som spelbolaget känt till spelproblemen har ansetts ogiltiga enligt 33 § avtalslagen. Spelaren har även tillerkänts skadestånd för psykiskt lidande.