Mål: PMT 7458-23

Konsumentombudsmannen mot Göteborgs Friidrottsförbund

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med Patent- och marknadsdomstolen kommit fram till att en ideell förenings avtalsvillkor om befrielse från skyldigheten att återbetala anmälningsavgiften vid inställt motionslopp inte är oskäliga enligt 3 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Konsumentombudsmannens talan har därmed avslagits. Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen överklagas till Högsta domstolen.