Beslut att inte meddela prövningstillstånd och vissa andra beslut, till exempel beslut om avskrivning av ett mål efter återkallelse, publiceras vanligtvis inte. För tillgång till samtliga avgöranden i ett mål hänvisas till hovrättens arkiv.

Avgöranden som av domstolen bedömts som vägledande publiceras även i Sveriges Domstolars databas för vägledande avgöranden (se länk under fliken Avgöranden) och får en referatbeteckning enligt formen PMÖD [årtal]:[nummer], till exempel ”PMÖD 2016:1”. Domstolen har en generös inställning till vilka avgöranden som publiceras som vägledande.

Sök på målnummer, ord i rubrik eller avgörande.

Filtrering