Våra lokaler

Våra lokaler är centralt belägna på Kungsgatan 8 i Växjö, där vi är samlokaliserade med Förvaltningsrätten i Växjö. Vi delar entré med bland andra Länsstyrelsen i Kronoberg. Domstolarnas reception och entréhall är placerade till vänster.

Växjö tingsrätt reception

När du kommer in i våra lokaler möts du dels av en reception (till vänster) och en säkerhetskontroll (till höger). Om du bara ska lämna in något i receptionen eller har någon fråga behöver du alltså inte gå igenom säkerhetskontrollen.

Receptionen är bemannad under tingsrättens öppettider. 

I anslutning till reception och säkerhetskontroll finns en rad informationsbroschyrer att tillgå. 

Våra salar

Förhandlingssalar

Sal 1 samt sal 4-6 är huvudförhandlingssalar, medan övriga salar används för muntliga förberedelser, edgångar och sammanträden.

Till följd av den rådande smittospridningen är antalet åhörarplatser i förhandlingssalarna begränsade, och kan komma att anpassas efter hur många parter som deltar i salen.

 

Sal Antal ordinarie åhörarplatser Övrigt
Sal 1 12 st  
Sal 2    
Sal 3    
Sal 4 12 st  
Sal 5 12 st  
Sal 6 27 st Förhöjd säkerhet
Sal 7   Förvaltningsrättens sal
Sal 8    

Samtalsrum

Samtalsrum kan bokas av ombud inför förhandling för samtal med klient. Bokning sker i receptionen, där lånetagg till rummen då lämnas ut.

Två av samtalsrummen har videokonferensutrustning och kan därmed användas vid medhörning eller via länk till förhandlingssalar vid vår domstol eller andra domstolar i landet. 

 

Rum Övrigt
Samtalsrum 3 Medhörning, videokonferensutrustning
Samtalsrum 4 Medhörning, videokonferensutrustning
Samtalsrum 5 Medhörning
Samtalsrum 6 Medhörning, videokonferensutrustning

 

Vittnesstöd Växjö tingsrätt

Rum för vittnesstöd

I anslutning till receptionen finns ett särskilt rum för vittnesstödjare, där vittnen och målsäganden kan få stöd när det finns särskilda behov av detta.

Advokatrum

För advokater och biträden finns ett rum för en stunds avskildhet och möjlighet att hänga av sig sina ytterkläder. 

Kontakta receptionen för kod. 

Rökning

Rökning i våra lokaler är inte tillåten. 

Rökning får inte heller ske direkt utanför huvudentrén, utan hänvisas till bänkarna till höger (när du kommer ut), där askkoppar också är placerade.

Faciliteter

I våra lokaler finns en dryckesautomat för kaffe, te och varm choklad, samt dricksvatten.

Det finns tre toaletter, varav en är anpassad för rullstolar. Där finns även ett skötbord.

Hjärtstartare

Hjärtstartare, eller defibrillator, som används för att behandla ett plötsligt hjärtstopp, återfinns i säkerhetskontrollen.

Våra ordningsvakter är också utbildade i hjärt- och lungräddning. 

Kamerabevakning

Domstolarnas lokaler kamerabevakas för din säkerhet. Följ länken för mer information om lagring av inspelat material.

Uppdaterad
2021-12-22