Patent på metod och system för produktion av individualiserat kakel upprätthålls

Mål: PMÖÄ 2557-19

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett ärende om upphävande av patent, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, kommit fram till slutsatserna att en metod respektive ett system för kostnadseffektiv produktion av individualiserat kakel med hållbar utskrift, uppvisar såväl nyhet som uppfinningshöjd. Patent- och marknadsöverdomstolen har även, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att beskrivningen är så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. Patent-och marknadsöverdomstolens beslut innebär därför att patentet gäller i dess beviljade lydelse.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.