Fråga om bättre rätt till patentsökt uppfinning

Mål: PMÖÄ 10991-21

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett ärende om överföring av patentansökan enligt 18 § patentlagen avslagit överklagandet, eftersom klagandena inte visat att de har bättre rätt till den patentsökta uppfinningen än den i patentregistret antecknade sökanden.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.