Varningsbrev har inte utgjort marknadsföringsåtgärd

Mål: PMT 13795-22

Patent- och marknadsöverdomstolen har i en tvist om otillbörlig marknadsföring bedömt att tre varningsbrev – som svarandebolaget skickat med anledning av en patenträttsligt relaterad tvist – inte utgjort marknadsföringsåtgärder. I målet har domstolen även prövat ett e-postmeddelande från svarandebolaget i vilket deltagare bjudits in att besöka bolaget på en mässa. Inbjudan har innehållit vissa påståenden om en frövitaliseringsteknik som bolaget hade utvecklat. I denna del har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att det rört sig om marknadsföring, men att denna inte varit vilseledande. Slutligen har Patent- och marknadsöverdomstolen tagit ställning till en uppgift på svarandebolagets webbplats. Där uppgavs att bolaget utvecklat en vitaliseringsmaskin med viss närmare angiven kapacitet. Patent- och marknadsöverdomstolen, som funnit att det varit kärandebolaget som i huvudsak stått för utvecklingen av maskinen i fråga, har ansett påståendet vara vilseledande. Svarandebolaget har därför förbjudits vid vite att vid marknadsföring av behandlingar för fröer och/eller maskiner för behandling av fröer framföra det påtalade påståendet eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd.